Beperkt verkeersoverzicht A50 en A59 aangepakt

Medio 2014 werd door Rijkswaterstaat een aanbesteding in de markt gezet om de file en ongevallenproblematiek op de rijkswegen A50 en A59 te beperken met de aanleg van signalering. Een deel van deze wegen wordt gekenmerkt door bochten en aanzienlijke verschillen in hoogteprofiel.

File meldsysteem

 

Dit leidt tot een beperkt verkeersoverzicht voor de weggebruiker. Wanneer op piekmomenten de verkeersintensiteit toeneemt is de gevolgkans op ongevallen vrij groot, door voertuigen die inrijden op een file. Om dit probleem aan te pakken heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen te gaan werken met twee systemen. File meldsysteem die autonoom functioneert middels inductielussen, en ongeval waarschuwingssysteem die vanuit de verkeerscentrale worden aangestuurd. In het laatste geval kan de wegverkeersleider in het systeem aangeven waar het ongeval heeft plaatsgevonden, waarna de signaalgevers boven de weg oplichten met een bijbehorende afstandsaanduiding tot het ongeval.

Frisse blik
Brimos Techniek BV heeft zich bij deze aanbesteding niet zelfstandig ingeschreven, maar als systeemdeskundige de markt gefaciliteerd. Hierbij is in samenwerking met Van Gelder Verkeerstechniek BV een nieuw ontwerp geïntroduceerd. Er is met een frisse blik en voortschrijdende techniek uitgegaan van de meest economische oplossing. Dit ten aanzien van besturing, bekabeling en positionering van de diverse onderdelen en remote management als integraal project.

Volledig beheer op afstand
Deze aanpak levert – naast een kostenbesparing op het systeem  ook veel voordelen op bij de uitvoering, omdat het systeem eenvoudiger is dan traditionele systemen. Bovendien is bij dit project voor het eerst de mogelijkheid geboden volledig beheer op afstand te realiseren. Naast de bediening vanuit de verkeerscentrale is het mogelijk voor de onderhoudspartij(en) zelf in te loggen en de systemen te monitoren. Dit biedt zeer veel voordelen voor preventief en correctief onderhoud, aangezien de eerste analyse van een storing op afstand kan plaatsvinden (desk research). Deze werkwijze draagt tevens bij aan kostenbesparing en het beperken van verkeershinder door servicevoertuigen en verkeersmaatregelen langs of op de weg.

Nieuwe generatie matrixsignaalgevers
Om dit te realiseren is een nieuwe generatie matrixsignaalgevers ontworpen op basis van Ethernet IP. Door gebruik te maken van deze industriële standaard is het eenvoudig de systemen te ontsluiten via bestaande netwerken. Hierbij is gekozen voor een Cloud scada systeem, waardoor het systeem niet meer afhankelijk is van een bekabelde dataverbinding. Tevens is er veel aandacht besteed aan netwerk security, met het oog op de ontwikkeling ‘the internet of things’. Het complete project is uitgevoerd door Van Gelder Verkeerstechniek BV. Het managen van verschillende disciplines, de afstemming tussen verschillende experts, het samen borgen van een hoge kwaliteit voor de te leveren producten en het beheersen van de risico’s vormt de basis van het project. Samen met Brimos is een uitvoerig en gedetailleerd engineeringstraject opgezet om tot de ideale systeemsamenstelling te komen, die voldoet aan de wensen en eisen van alle betrokken partijen. In dit traject is nauw samengewerkt met de opdrachtgever en zijn alle details afgestemd en vastgelegd in gestandaardiseerde documenten zoals de SSS, SSDD en IDD’s.

V-model
Brimos ondersteunt bij deze projecten vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering van de verkeerstechnische systemen, door gebruik te maken van het zogenaamde V-model. Tijdens het ontwerpproces worden op systeemniveau de klanteisen vastgesteld. Pas daarna wordt op subsysteemniveau meer gedetailleerd ontworpen en gespecificeerd. Het model zet gedurende de gehele life cycle de eisen centraal, zodat het eindresultaat overeenkomt met hetgeen vooraf is vastgesteld.

In juli 2014 is een begin gemaakt met de realisatie van het project, waarna in zeer korte doorlooptijd de systemen op 1 december 2014 naar volle tevredenheid van onze opdrachtgever zijn opgeleverd en in werking gesteld. Dergelijke projecten laten zien dat dat er nog veel resultaat te behalen is. Echter vergt dit een andere blik op de producten en het project. Brimos heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met Systems Engineering en een beschikbaarheid- en betrouwbaarheidsaanpak waarbij met product overstijgende blik wordt gezocht naar de ideale
systeemoplossing.

File meldsysteem