Coolsingel, een boulevard met allure

Dé boulevard van Rotterdam krijgt zijn monumentale allure en internationale uitstraling terug. De Coolsingel was een vierbaans rijweg, maar is nu een verkeersluwe boulevard geworden. Fietsers en voetgangers krijgen ruim baan op de nieuwe Coolsingel met een brede natuurstenen wandelpromenade en een tweerichting fietspad aan de Lijnbaanzijde. Het autoverkeer is minder aanwezig en wordt gecentreerd aan de kant van het Stadhuis door een tweerichting rijbaan. Eén van Noord naar Zuid en één van Zuid naar Noord. Voor afslaand verkeer zijn extra rijstroken aangelegd. De tram en metro blijven ongewijzigd. De planning is dat in maart / april 2021 alle werkzaamheden zijn afgerond.

Deze nieuwe situatie vraagt natuurlijk ook om nieuwe bewegwijzering en de daarbij horende draagconstructies. Brimos heeft in samenwerking met van Rens de nieuwe bewegwijzering geleverd. Naast de statische borden hebben wij ook diverse dynamische borden geleverd. Denk hierbij aan de prismaborden maar ook parkeerverwijssystemen.