Dynamische aanvaarroute sluizencomplex Belfeld

Bij het stuw- en sluizencomplex Belfeld hebben wij in samenwerking met Tebezo twee prismaborden inclusief zonnepanelen en twee besturingskasten geproduceerd en geplaatst. Deze nieuwe systemen informeren de schippers aan welke kant zij het sluizencomplex moeten benaderen/ aanvaren bij laag- of hoogwater.

Sluizencomplex Belfeld

Een stukje geschiedenis

De Maas was oorspronkelijk een regenrivier met sterk wisselende waterstanden. Vooral de scheepvaart ondervond daarvan last. Er waren zelfs momenten dat deze moeilijk bevaarbaar was door de lage waterstand. Aan het begin van de 20e eeuw werden daarom 5 stuwen en sluizen aangelegd om het waterpeil te controleren en de Maas bevaarbaar te houden. Eén daarvan werd bij het stadsdeel Belfeld gelegd die bij hoog water kon worden opengezet. De stuw kreeg de plaats ter hoogte van ‘Het Eiland’ (een aanwas). Naast de stuw werd een schutsluis gebouwd. Zo verrees gedurende de jaren 20 een groot stuwcomplex. In 1926 was de stuw gereed en kon worden gestart met de aanbesteding van de sluis. De volledige kanalisatie van de Maas werd in 1929 afgerond met de ingebruikname van de stuw bij Sambeek.

Het sluizencomplex Belfeld is onderdeel van de route naar de wereldhaven in Rotterdam. Jaarlijkse varen en zo’n  50.000 schepen over de Maas.