Nieuwe komborden door komst ISA

Wat is ISA?

Een moderne auto heeft sensoren die zien, analyseren en communiceren met de omgeving. De ontwikkelingen van slimme voertuigen volgen zich in rap tempo op. Zo wordt ISA (Intelligent Speed Assistance of Intelligente Snelheidsondersteuning)  per 6 juli 2022 verplicht voor nieuwe voertuigmodellen. Autofabrikanten krijgen daarna nog twee jaar de tijd om hun bestaande, actuele modellen aan te passen. Vanaf 7 juli 2024 zijn alle nieuw geleverde auto’s dus voorzien van ISA.

ISA is een systeem bedoeld om bestuurders niet onbewust de maximumsnelheid te laten overschrijden. Minder snelheidsoverschrijdingen lijdt tot minder ongevallen dus een betere verkeersveiligheid. Het milieu is ook gebaat bij een juiste rijsnelheid.

ISA werkt met camera-herkenning die de snelheidsborden leest. Met de borden die nu langs de Nederlandse wegen staan, zullen deze ISA-camera’s echter niet altijd goed werken. Met name de bebouwde komborden zijn daarbij nu een probleem. Tekst alleen op een komgrensbord wordt niet herkend door een camera. Een symbool in de vorm van een skyline kan wel herkend worden daarom is er een nieuw kombord ontworpen in de lijn zoals deze in meer Europese landen worden gebruikt.

Nu ISA verplicht wordt, is het goed om de periode tot medio 2022 te gebruiken om uw assets hier goed op voor te bereiden. Start vandaag nog met de aanpassingen voor ISA en neem contact met ons op via verkoop@brimos.nl of bel op 038-4442333! Wij maken graag samen met u een ontwerp welke aan de ISA richtlijnen voldoet.

Wilt u meer informatie over ISA? Het CROW publiceerde onlangs het document “Handreiking Intelligente Snelheids Assistent (ISA) voor wegbeheerders”. In de publicatie leest u onder andere meer over de toepassingen voor komborden.

 

komborden ISA