Duurzaam

Bij Brimos wordt gehandeld met respect voor het milieu en de mensen om haar heen. Dat vindt u ook terug in onze productieprocessen, het afvalmanagement, transportmiddelen en verpakkingsmateriaal.

Brimos houdt bij duurzaam ondernemen een goed evenwicht in beeld tussen de zogenoemde 3 P’s; planet, People en profit. Wij vinden dat het bij duurzaam ondernemen gaat om de balans tussen een gezonde financiële situatie, een rechtvaardig en sociaal beleid en zorg voor het milieu. Brimos is gelegen in een bosrijke omgeving, de panden grenzen direct aan een beschermd natuurgebied en waterwingebied. Dit is voor ons nog een extra reden om onze productieprocessen scherp in de gaten te houden. Neem bijvoorbeeld het zirkoniseerproces. Ons productieproces is zo milieuvriendelijk dat wij het afvalwater na bezinking op het gewone riool mogen lozen. Echter, om ieder risico uit te sluiten, heeft Brimos toch besloten om het afvalwater af te laten voeren door een gerenommeerde afvalverwerker.


MVO

 

Ook in de ontwikkeling van onze producten houden wij rekening met het milieu. Neem nou onze led signaalgevers. Brimos is de enige Nederlandse leverancier van CE gekeurde led signaalgevers. Sinds enige jaren heeft Brimos de verouderde glasvezeltechniek voor signaalgevers doorontwikkeld naar led signaalgevers. Door deze ontwikkeling is het energieverbruik van de signaalgevers in werking met 90% teruggebracht; het gemiddeld verbruik is met 60% afgenomen. De levensduur van toegepaste led’s is drie maal langer dan die van lampen, welke toegepast werden in de glasvezeluitvoering. Dit maakt tevens de onderhoudsfrequentie aanzienlijk lager. Door de juiste materiaalkeuze is het gewicht van de led signaalgever teruggebracht met bijna 50%; deze ontwikkeling is vooral van belang voor onze eigen personeelsleden en onze klanten, welke met de signaalgevers werken.

Energie en klimaatCertificaat co2 footprint

Wij monitoren al vele jaren onze energie verbruiken en proberen dit verbruik ieder jaar verder te beperken. De rendabele maatregelen uit ons energieonderzoek worden uitgevoerd en leiden naast de beoogde besparingen ook tot een hoger comfort in de diverse werkplaatsen. In de burn-in ruimte van de signaalgevers worden nieuwe signaalgevers blootgesteld aan temperaturen van 55-60 graden Celsius. Het verhitten van deze ruimte kost de nodige energie. Het niet zullen hergebruiken van deze warmte zal een groot verlies zijn en zonde van de energiekosten. De warmte uit de burn-in ruimte wordt daarom gebruikt om de gebouwen van Brimos te verwarmen.

CO2 Footprint
Brimos is onderzocht en getoetst conform NEN-ISO 14064-3 en met een positief resultaat is geverifieerd en als zodanig vrij bevonden van non conformiteiten. Brimos is heel bewust bezig met de onderwerpen van het MVO. Maar er is altijd ruimte voor verbetering! Het blijven opleiden van jongeren en de eigen medewerkers, het lokale karakter van het bedrijf, de maatschappelijke betrokkenheid, en de mogelijkheden om de milieu- en energiebelasting verder te beperken in ons product en in het proces blijven bij Brimos onder de aandacht.

MVO-3

 

Klik hier om ons MVO plan te downloaden