Curve Care Safety

Minder ongelukken in bochten met Curve Care Safety

Scherpe of onoverzichtelijke bochten scoren hoog op de ongevallenranglijst In totaal blijkt een op de zeven bermongevallen te gebeuren; in of kort na een bocht die een te krappe boogstraal heeft, en/of waarvan de obstakel vrije zone te krap is en/ of waarvan de bebording en bebakening niet voldoet. Een te hoge snelheid plus een verkeerde inschatting van de bocht leidt vaak tot zeer ernstige ongevallen met soms zelfs fatale afloop. Als wegbeheerder bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de weggebruiker. Wanneer een bocht uitnodigt tot harder rijden dan is toegestaan of wanneer het gaat om een verraderlijke bocht zijn simpele snelheidsborden en bochtschilden vaak onvoldoende om de weggebruiker af te remmen.

Brimos heeft de oplossing! Curve Care Safety systemen verminderen het aantal ongevallen. De bocht wordt direct merkbaar veiliger. Door het unieke en ingenieuze systeem lijken de pijlen te bewegen. Hoe hoger de snelheid hoe sneller de pijlen bewegen. Dit wordt door de bestuurder als zeer irritant ervaren waardoor de bestuurder gas zal terugnemen. Curve Care Safety is dynamisch zonder dat er elektriciteit aan te pas komt. De beweging is puur optisch en komt tot stand dankzij een innovatieve constructie met geperforeerd plaatmateriaal. Milieuvriendelijk dus!

Dag en nacht perfect zichtbaar
Het bord werkt op alle momenten van de dag, zowel overdag als ‘s nachts is het optische effect zeer goed waarneembaar. De reflecterende en fluorescerende folie weerkaatst zowel daglicht als licht van koplampen.

Bewezen veiliger, minder ongelukken, lagere kosten
Het Curve Care Safety systeem biedt meer veiligheid en bespaart op kosten voor reparatie en vervanging van bijvoorbeeld masten en verkeersborden, geen afzettingskosten (door vermindering ongelukken), geen file (economische schade).