Schoolomgeving

Verkeersproblemen bij scholen zijn veelzijdig. De omgeving van de school heeft verschillende ruimtelijke functies, die soms botsen. Mensen zijn zich niet altijd bewust van hun (onveilige) verkeersgedrag. De directe schoolomgeving kan de grote hoeveelheid verkeer bij het begin en uitgaan van de school vaak onvoldoende verwerken. Natuurlijk gaat het bijna altijd om een combinatie van knelpunten. Dit betekent dat bij het zoeken naar goede oplossingen verschillende maatregelen gecombineerd moeten worden. Samenwerking tussen gemeente, politie, scholen en (verkeers)ouders is daarom noodzakelijk.

Dit is echter niet altijd even eenvoudig, aangezien geen twee schoolgebieden hetzelfde zijn. Iedere omgeving vraagt om een eigen integrale aanpak. Brimos begrijpt de noodzaak van zo’n aanpak en biedt dan ook maatwerk voor iedere schoolomgeving. Als alle partijen zo hun steentje bijdragen wordt de schoolomgeving voor kinderen weer veilig.