Argumentatieborden

Begrijpbare informatie boven/naast de weg met matrixborden

Brimos heeft diverse matrixborden in haar assortiment welke weggebruikers waarschuwen voor verschillende verkeerssituaties. Denk aan waarschuwingen bij files, pijl/kruis, overstekend wild, scherpe bochten, naderende verkeerslichten, harde wind, een openstaande brug, schoolkinderen, etc. Deze zogenoemde argumentatieborden kunnen al dan niet met flashers (hoeklampen) uitgevoerd worden.

Scherpe bocht
Voor zowel snelwegen als provinciale wegen levert Brimos een systeem welke waarschuwt voor een scherpe bocht (RVV J2 of J3) en aangeeft wanneer een weggebruiker te snel rijdt. Het matrixbord is voorzien van een radar- of lusdetector die de snelheid van het verkeer meet. Wanneer iemand de detector passeert met een snelheid boven de ingestelde waarde, licht het matrixbord op en zal de weggebruiker zijn snelheid matigen.

Wildwaarschuwingsysteem
Er gebeuren jaarlijks in Nederland heel wat aanrijdingen met groter of kleiner overstekend wild hetgeen vaak voor forse schades en soms ook voor letsel zorgt. Om deze gevaarlijke situaties te voorkomen heeft Brimos een waarschuwingssysteem welke de weggebruiker attendeert op overstekend wild. Het activeren van het matrixbord kan op diverse manieren ingericht worden door bijvoorbeeld infraroodsensoren toe te passen.

Snelheidswaarschuwing
Voor een veilige verkeersdoorstroming wilt u dat de weggebruiker zich aan de maximumsnelheid houdt. Brimos levert matrixborden, ‘U rijdt te snel’ waarmee u de weggebruiker duidelijk kunt maken dat hij of zij de snelheidslimiet overschrijdt. Een effectief bewezen middel om de automobilist gas terug te laten nemen.

School
Rond basisscholen is vaak sprake van een intensieve vermenging van snel en langzaam verkeer. Tijdens het in- en uitgaan van de school krioelt het op straat niet alleen van de auto’s en fietsers, maar ook van kinderen. Die laatste hebben vaak geen oog voor het verkeer. Een eigenschap die veel ouders dagelijks de stuipen op het lijf jaagt. Met het Brimos school matrixbord attendeert u de weggebruiker tijdens het in- en uitgaan van de school op de overstekende kinderen. Statische borden kunnen dit samen met matrixborden extra onder de aandacht brengen op momenten dat dit nodig is.

Brug open
Bij het open staan van een brug ontstaan vaak lange rijen auto’s. Niet in iedere situatie is de brug direct zichtbaar voor de naderende weggebruiker. Middels een waarschuwingssysteem, welke aangestuurd kan worden op basis van diverse detectiemethoden, attendeert u de naderende weggebruiker tijdig op het open staan van de brug.