Rijstrook matrixborden

Begrijpbare informatie boven/naast de weg met matrixborden

Op het hoofdwegennet in ons land is het van belang dat de weggebruiker op grote afstand kan zien hoe hij moet handelen. Brimos levert deze matrixborden volgens NEN-EN 12966 aangevuld met de specificaties van Rijkswaterstaat. Met deze signaalgever kunt u de weggebruiker naar de juiste rijstrook leiden of kenbaar maken dat een rijstrook buiten gebruik is. Daarnaast kan het matrixbord de weggebruiker attenderen op de toegestane snelheid, al dan niet in combinatie met flashers en/of een rode rand. De matrixborden worden middels Profibus DP aangestuurd conform het Rijkswaterstaat Wks protocol.