Vertrouwde gezichten in een nieuw jasje

Voor veel van onze relaties is Brimos geen onbekende. Brimos is immers één van de oudste bordenfabrikanten van Nederland. In 1963 werd Brimos opgericht en in de meer dan 50 jaar die daarna volgden heeft Brimos een grote bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid in Nederland en daarbuiten. Van 2013 tot april 2020 was Brimos onderdeel van HR Groep waarbij zij samen met mastenfabriek HR Groep Emmen een onlosmakelijke twee eenheid vormde voor de productie en levering van utilitaire bewegwijzeringsproducten, signaleringstechnieken, draagconstructies en bebording. (meer…) lees meer